• RESTAURATIE POARTE BEARS VAN GROTE WAARDE
  • RESTAURATIE BRUG WJELSRYP GESTART

Welkom

Welkom bij Stichting Behâld, Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel Ons doel is “het bevorderen van de instandhouding van monumenten binnen de grenzen van de gemeente Littenseradiel en voor zover die monumenten eigendom zijn van de stichting”. Dit proberen we te bereiken door monumenten aan te kopen, het (laten) restaureren en het (laten) onderhouden van de eigen monumenten én het verwerven van geldmiddelen hiervoor. Wij zelf zijn geen subsidieverstrekker aan externen.